108/1/6 Biệt Thự Làng Hoa, đường số 10, Gò Vấp, HCMC. 0983 111 050

Báo giá phân phối Router Cisco ISR4221, ISR4321, ISR4331, ISR4351, ISR4431, ISR4451, ISR4461

Bảng báo giá phân phối Router Cisco ISR4221, ISR4321, ISR4331, ISR4351, ISR4431, ISR4451, ISR4461 chính hãng, mới cập nhập năm 2020. Hợp Nhất phân phối Router Cisco ISR4221, ISR4321, ISR4331, ISR4351, ISR4431, ISR4451, ISR4461 uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu VN.

Router Cisco ISR4221, Router Cisco ISR4321, Router Cisco ISR4331, Router Cisco ISR4351, Router Cisco ISR4431, Router Cisco ISR4451, Router Cisco ISR4461

Các mã sản phẩm đang được sử dụng nhiều trong hệ thống mạng:

ISR4321-SEC/K9, ISR4331-SEC/K9, ISR4351-SEC/K9, ISR4321-V/K9, Cisco ISR 4321, ISR4331-V/K9, ISR4351-V/K9, ISR4321-AXV/K9, ISR4321-B/K9, ISR4321-SEC/K9, ISR4321-V/K9, SR4321-VSEC/K9, ISR4321/K9, ISR4321/K9-RF, ISR4331-AX/K9, ISR4331-AXV/K9, ISR4331-SEC/K9, ISR4331-V/K9, ISR4331-VSEC/K9, ISR4331/K9, ISR4331/K9-RF, ISR4351-AX/K9, ISR4351-AXV/K9, ISR4351-SEC/K9, ISR4351-V/K9, ISR4351-VSEC/K9, ISR4351/K9, ISR4321/K9

Bảng giá tham khảo Router Cisco:

Mã Router Cisco Mô tả sản phẩm List Price (USD) Discount
ISR4451-X/K9 ISR4451-X/K9 Cisco ISR 4451 (4GE,3NIM,2SM,8G FLASH,4G DRAM) $20,506 (Discount 68% OFF)
ISR4451-X-SEC/K9 ISR4451-X-SEC/K9 Cisco ISR 4451 Sec Bundle, w/SEC license $23,350 (Discount 68% OFF)
ISR4431/K9 ISR4431/K9 Cisco ISR 4431 (4GE,3NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB) $12,331 (Discount 68% OFF)
ISR4431-SEC/K9 ISR4431-SEC/K9 Cisco ISR 4431 Sec bundle w/SEC license $15,718 (Discount 68% OFF)
ISR4351/K9 ISR4351/K9 Cisco ISR 4351 (3GE,3NIM,2SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) $9,100 (Discount 68% OFF)
ISR4331/K9 ISR4331/K9 Cisco ISR 4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) $3,837 (Discount 68% OFF)
ISR4321/K9 ISR4321/K9 Cisco ISR 4321 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) $2,370 (Discount 68% OFF)
ISR4331-AX/K9 ISR4331-AX/K9 Cisco ISR 4331 AX Bundle w/ APP,SEC lic $6,112 (Discount 68% OFF)
ISR4331-SEC/K9 ISR4331-SEC/K9 Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license $5,162 (Discount 68% OFF)
ISR4321-SEC/K9 ISR4321-SEC/K9 Cisco ISR 4321 Sec bundle w/SEC license $3,482 (Discount 68% OFF)
ISR4331-V/K9 ISR4331-V/K9 Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVDM4-32, UC License $5,836 (Discount 68% OFF)
ISR4321-V/K9 ISR4321-V/K9 Cisco ISR 4321 Bundle, w/UC License $3,620 (Discount 68% OFF)
ISR4221/K9 ISR4221/K9 Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB) $1,633 (Discount 68% OFF)
ISR4221-SEC/K9 ISR4221-SEC/K9 Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC lic $2,555 (Discount 68% OFF)
PWR-4450-AC PWR-4450-AC AC Power Supply for Cisco ISR 4450 and ISR4350 $0 (Discount 68% OFF)
ISR4451-X-VSEC/K9 ISR4451-X-VSEC/K9 Cisco ISR 4451 VSEC Bundle, PVDM4-64 w/ UC,SEC Lic $28,595 (Discount 68% OFF)
ISR4451-X-V/K9 ISR4451-X-V/K9 Cisco ISR 4451 UC Bundle, PVDM4-64, UC Lic $24,603 (Discount 68% OFF)
ISR4451-X-AX/K9 ISR4451-X-AX/K9 Cisco ISR 4451 AX Bundle with APP and SEC license $26,763 (Discount 68% OFF)
ISR4451-UCSE-S/K9 ISR4451-UCSE-S/K9 Cisco ISR 4451 CI Bundle w 24 port SM, UCS-E Single Wide SM $25,540 (Discount 68% OFF)
ISR4451-X-AXV/K9 ISR4451-X-AXV/K9 Cisco ISR 4451 AXV Bundle,PVDM4-64 w/APP,SEC,UC lic $32,808 (Discount 68% OFF)
ISR4431-VSEC/K9 ISR4431-VSEC/K9 Cisco ISR 4431 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-64 $21,375 (Discount 68% OFF)
ISR4431-V/K9 ISR4431-V/K9 Cisco ISR 4431 UC Bundle, PVDM4-64, UC License $17,243 (Discount 68% OFF)
ISR4431-AX/K9 ISR4431-AX/K9 Cisco ISR 4431 AX Bundle with APP and SEC license $19,459 (Discount 68% OFF)
ISR4431-AXV/K9 ISR4431-AXV/K9 Cisco ISR 4431 AXV Bundle,PVDM4-64 w/APP,SEC,UC Lic $25,524 (Discount 68% OFF)
ISR4331-AXV/K9 ISR4331-AXV/K9 Cisco ISR 4331 AXV Bundle,PVDM4-32 w/APP,SEC,UC License $8,146 (Discount 68% OFF)
ISR4351-AXV/K9 ISR4351-AXV/K9 Cisco ISR 4351 AXV Bundle,PVDM4-64 w/APP,SEC,UC License $17,900 (Discount 68% OFF)
ISR4321-AXV/K9 ISR4321-AXV/K9 Cisco ISR 4321 AXV Bundle, w/APP, SEC, UC License $5,182 (Discount 68% OFF)
ISR4321-AX/K9 ISR4321-AX/K9 Cisco ISR 4321 AX Bundle w/APP, SEC lic $3,957 (Discount 68% OFF)
ISR4351-AX/K9 ISR4351-AX/K9 Cisco ISR 4351 AX Bundle w/ APP,SEC lic $13,412 (Discount 68% OFF)
ISR4351-VSEC/K9 ISR4351-VSEC/K9 Cisco ISR 4351 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-64 $16,689 (Discount 68% OFF)
ISR4331-VSEC/K9 ISR4331-VSEC/K9 Cisco ISR 4331 Bundle w/UC & Sec Lic, PVDM4-32 $7,626 (Discount 68% OFF)
ISR4321-VSEC/K9 ISR4321-VSEC/K9 Cisco ISR 4321 Bundle w/UC & SEC License $4,695 (Discount 68% OFF)
ISR4351-SEC/K9 ISR4351-SEC/K9 Cisco ISR 4351 Sec bundle w/SEC license $10,500 (Discount 68% OFF)
ISR4351-V/K9 ISR4351-V/K9 Cisco ISR 4351 UC Bundle, PVDM4-64, UC License $14,143 (Discount 68% OFF)
C1111-8P C1111-8P ISR 1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router $1,743 (Discount 55% OFF)
C1111-4P C1111-4P ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router $1,493 (Discount 50% OFF)

Báo giá phân phối Router Cisco ISR4221, ISR4321, ISR4331, ISR4351, ISR4431, ISR4451, ISR4461

Báo giá phân phối Router Cisco ISR4221, ISR4321, ISR4331, ISR4351, ISR4431, ISR4451, ISR4461

Các tin khác
Phân phối Cisco chính hãng tại Việt Nam
Thông tin liên hệ
Hồ Chí Minh: 028.62959919
Máy bàn Hà Nội: 024.22255666
Số di động tư vấn: 0983 111 050
Email: info@thietbimangcisco.vn
05 Cam kết của Hợp Nhất Group
dạy học tennis