108/1/6 Biệt Thự Làng Hoa, đường số 10, Gò Vấp, HCMC. 0983 111 050

Cisco ASA 5500 Licenses

ASA cung cấp một bộ tính năng rất thông minh, giúp cho mạng an toàn của tất cả các hình dạng và kích cỡ. Để cung cấp các chức năng mong muốn trong ngân sách có sẵn trong khi cho phép khả năng mở rộng trong tương lai, bạn có thể mở khóa khả năng bảo mật tiên tiến và tăng cường năng lực hệ thống nhất định theo yêu cầu thông qua một hệ thống Cisco ASA 5500 Licenses

Cisco ASA 5500 Licenses giấy phép chỉ định các tùy chọn được bật trên ASA đã cho. Nó được đại diện bởi một khóa kích hoạt là một giá trị 160-bit (5 32-bit hoặc 20 byte). Giá trị này mã hóa số sê-ri (chuỗi ký tự 11) và các tính năng được bật.

Chương này mô tả cách lấy khóa kích hoạt và kích hoạt nó. Nó cũng mô tả các giấy phép có sẵn cho mỗi mô hình.

Cisco ASA 5500 Series

Các giấy phép tùy chọn riêng biệt mà bạn có thể thay thế giấy phép Base hoặc Security Plus. Bạn có thể trộn và kết hợp các giấy phép, ví dụ, giấy phép ngữ cảnh bảo mật 10 cộng với giấy phép Mã hóa mạnh; hoặc 500 giấy phép SSL VPN Clientless cùng với giấy phép GTP / GPRS; hoặc tất cả bốn giấy phép với nhau.

Sản phẩm mục này đang được cập nhập...
Trang (1/0)
Thông tin liên hệ
Hồ Chí Minh: 028.62959919
Máy bàn Hà Nội: 024.22255666
Số di động tư vấn: 0983 111 050
Email: info@thietbimangcisco.vn
Cam kết của Hợp Nhất Group