108/1/6 Biệt Thự Làng Hoa, đường số 10, Gò Vấp, HCMC. 0983 111 050

Switch Cisco 3850 9300 - Cisco Catalyst 3850 9300 chính hãng

core switch cisco catalyst c3850

Switch Cisco 3850 - thiết bị mạng Cisco phân phối Cisco Catalyst 3850 chính hãng, uy tín, dịch vụ chuyên nghiệp hậu mãi, sản phẩm có sẵn giao hàng tận nơi Hồ Chí Minh và Hà Nội.

CÁC SẢN PHẨM SWITCH CISCO CATALYST 3850 24 PORTS, 48 PORTS, POE

CISCO WS-C3850-24T-S, WS-C3850-48T-S, WS-C3850-12S-S, WS-C3850-48T-E, WS-C3850-24T-L, WS-C3850-48T-L, WS-C3850-24S-S, WS-C3850-24T-E

Dòng Catalyst 3850 bao gồm các công tắc cho bất kỳ cấu hình mạng nào, với hơn 30 kiểu bạn dễ dàng lựa chọn cho hệ thống mạng. Quản lý chủ động mạng của bạn. Tránh rủi ro di chuyển và tối ưu hóa kiến trúc kinh doanh của bạn.

  • Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 3850 Series hỗ trợ đầy đủ chuẩn IEEE 802.3at qua Ethernet Plus (PoE +)
  • Switch Cisco Catalyst 3850 sử dụng một trong năm nguồn cấp điện (350WAC, 715WAC, 750WAC, 1100WAC hoặc 440WDC)
  • Các switch Cisco Catalyst 3850 Series với các cổng SFP + 12 và 24 1/10 Gigabit Ethernet
  • Các switch Cisco Catalyst 3850 Series với các cổng SFP 12 và 24 1 Gigabit Ethernet
  • Các switch Cisco 3850 Series với 10 cổng Gigabit Ethernet 48

Catalogue datasheet cisco catalyst 3850 Series

cisco catalyst 3850 switch catalogue datasheet pdf

Các sản phẩm Core switch cisco catalyst c3850 chính hãng

WS-C3850-12S-E Cisco Catalyst 3850 12 SFP Fibric ports IP service, wireless controller

WS-C3850-12S-S Cisco Catalyst 3850-12S 12 SFP IP Base Wireless controller

WS-C3850-12XS-E Cisco Catalyst 3850 Layer 3 12 SFP/SFP+ 1G/10G IP Services Wireless controller

WS-C3850-12XS-S Cisco Catalyst 3850 Switch Layer 3 12 SFP/SFP+ 1G/10G IP Base Wireless controller

WS-C3850-24PW-S Cisco Catalyst 3850 24 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports with 5 Access Point licenses IP Base

WS-C3850-24S-E Cisco Catalyst 3850 24 × 10/100/1000 SFP Optical ports

WS-C3850-24S-S Cisco Catalyst C3850-24S Switch Layer 3 24 SFP, IP Base, managed

WS-C3850-24T-E Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services

WS-C3850-24T-L Cisco Catalyst 3850 24 Port LAN Base

WS-C3850-24T-S Cisco Catalyst 3850 24 Port IP Base

WS-C3850-24XS-E Cisco Catalyst 3850 24 SFP/SFP+ 1G/10G IP Services Wireless controller

WS-C3850-48PW-S Cisco Catalyst 3850 48 port 10/100/1000 Ethernet POE+ ports with 5 Access Point licenses IP Base

WS-C3850-48T-E Cisco Catalyst 3850 Switch Layer 3 48 port 10/100/1000 Ethernet ports IP service

WS-C3850-48T-L Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base

WS-C3850-48T-S Cisco Catalyst 3850 Switch Layer 3 48 port 10/100/1000 Ethernet ports IP Base

WS-C3850-12S-E Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Services

WS-C3850-12S-S Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base

WS-C3850-12X48U-E Cisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE IPServices

WS-C3850-12X48U-L Cisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE LAN Base

WS-C3850-12X48U-S Cisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE IP Base

WS-C3850-12X48UW-S Cisco Catalyst 3850 48 port(12 mGig) UPOE IPB with 5 AP Lic

WS-C3850-12XS-E Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Services

WS-C3850-12XS-S Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base

WS-C3850-16XS-E Cisco Catalyst 3850 16 Port 10G Fiber Switch IP Services

WS-C3850-16XS-S Cisco Catalyst 3850 16 Port 10G Fiber Switch IP Base

WS-C3850-24P-E Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Services

WS-C3850-24P-L Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE LAN Base

WS-C3850-24P-S Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base

WS-C3850-24P-S -RF Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base REMANUFACTURED

WS-C3850-24PW-S Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE with 5 AP license IP Base

WS-C3850-24S-E Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services

WS-C3850-24S-S Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base

WS-C3850-24T-E -RF Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services REMANUFACTURED

WS-C3850-24T-L Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base

WS-C3850-24T-S Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base

WS-C3850-24U-E Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Services

WS-C3850-24U-L Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE LAN Base

WS-C3850-24U-S Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Base

WS-C3850-24UW-S Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE with 5 AP licenses IP Base

WS-C3850-24XS-E Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Services

WS-C3850-24XS-S Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Base

WS-C3850-24XU-E Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE IP Services

WS-C3850-24XU-L Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE LAN Base

WS-C3850-24XU-S Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE IP Base

WS-C3850-24XUW-S Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPOE IP Base 5 AP License

WS-C3850-32XS-E Cisco Catalyst 3850 32 Port 10G Fiber Switch IP Services

WS-C3850-32XS-S Cisco Catalyst 3850 32 Port 10G Fiber Switch IP Base

WS-C3850-48F-E Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Services

WS-C3850-48F-L Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE LAN Base

WS-C3850-48F-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Base

WS-C3850-48P-E Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Services

WS-C3850-48P-L Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE LAN Base

WS-C3850-48P-S Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Base

WS-C3850-48PW-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE w/ 5 AP license IP Base

WS-C3850-48T-E Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services

WS-C3850-48T-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base

WS-C3850-48U-E Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE IP Services

WS-C3850-48U-L Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE LAN Base

WS-C3850-48U-S Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE IP Base

WS-C3850-48UW-S Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE with 5 AP licenses IP Base

WS-C3850-48W-S Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE with 5 AP licenses IP Base

WS-C3850-48XS-E Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Services

WS-C3850-48XS-F-E Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Services

WS-C3850-48XS-F-S Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base

WS-C3850-48XS-S Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base

Switch Cisco Catalyst 9300, 9300L Network Essentials, Network Advantage

C9300-24T-E Catalyst 9300 24-port modular uplinks data only, Network Essentials

C9300-24T-A Catalyst 9300 24-port modular uplinks data only, Network Advantage

C9300-24P-E Catalyst 9300 24-port modular uplinks PoE+, Network Essentials

C9300-24P-A Catalyst 9300 24-port modular uplinks PoE+, Network Advantage

C9300-24U-E Catalyst 9300 24-port modular uplinks UPOE, Network Essentials

C9300-24U-A Catalyst 9300 24-port modular uplinks UPOE, Network Advantage

C9300-24UB-E Catalyst 9300 higher scale 24-port modular uplinks UPOE, Network Essentials

C9300-24UB-A Catalyst 9300 higher scale 24-port modular uplinks UPOE, Network Advantage

C9300-24UX-E Catalyst 9300 24-port modular uplinks mGig UPOE, Network Essentials

C9300-24UX-A Catalyst 9300 24-port modular uplinks mGig UPOE, Network Advantage

C9300-24UXB-E Catalyst 9300 higher scale 24-port modular uplinks mGig UPOE, Network Essentials

C9300-24UXB-A Catalyst 9300 higher scale 24-port modular uplinks mGig UPOE, Network Advantage

C9300-48T-E Catalyst 9300 48-port modular uplinks data only, Network Essentials

C9300-48T-A Catalyst 9300 48-port modular uplinks data only, Network Advantage

C9300-48P-E Catalyst 9300 48-port modular uplinks PoE+, Network Essentials

C9300-48P-A Catalyst 9300 48-port modular uplinks PoE+, Network Advantage

C9300-48U-E Catalyst 9300 48-port modular uplinks UPOE, Network Essentials

C9300-48U-A Catalyst 9300 48-port modular uplinks UPOE, Network Advantage

C9300-48UXM-E Catalyst 9300 48-port modular uplinks 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Essentials

C9300-48UXM-A Catalyst 9300 48-port modular uplinks 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Advantage

C9300-48UN-E Catalyst 9300 48-port modular uplinks 5G UPOE, Network Essentials

C9300-48UN-A Catalyst 9300 48-port modular uplinks 5G UPOE, Network Advantage

C9300-48UB-E Catalyst 9300 higher scale 48-port modular uplinks 1G UPOE, Network Essentials

C9300-48UB-A Catalyst 9300 higher scale 48-port modular uplinks 1G UPOE, Network Advantage

C9300-24S-E Catalyst 9300 24-port modular uplinks 1G SFP, Network Essentials

C9300-24S-A Catalyst 9300 24-port modular uplinks 1G SFP, Network Advantage

C9300-48S-E Catalyst 9300 48-port modular uplinks 1G SFP, Network Essentials

C9300-48S-A Catalyst 9300 48-port modular uplinks 1G SFP, Network Advantage

C9300L-24T-4G-E Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials

C9300L-24T-4G-A Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Advantage

C9300L-24P-4G-E Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials

C9300L-24P-4G-A Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage

C9300L-48T-4G-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials

C9300L-48T-4G-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Advantage

C9300L-48P-4G-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials

C9300L-48P-4G-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage

C9300L-24T-4X-E Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-24T-4X-A Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage

C9300L-24P-4X-E Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-24P-4X-A Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage

C9300L-48T-4X-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-48T-4X-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage

C9300L-48P-4X-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-48P-4X-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage

Cisco 9300, 9300L DNA Essentials, Advantage

C9300-DNA-E-24-3Y C9300 DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License

C9300-DNA-E-48-3Y C9300 DNA Essentials, 48-Port, 3 Year Term License

C9300-DNA-A-24-3Y C9300 DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License

C9300-DNA-A-48-3Y C9300 DNA Essentials, 48-Port, 3 Year Term License

Cisco 9300, 9300L Stack, Network Module

Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm
STACK T3-3M STACK T3-3M - Cisco STACK T3-3M Data stack 3m cable (cable option with C9300L Stack Kit)
STACK-T3-1M STACK-T3-1M - Cisco STACK-T3-1M Data stack 1m cable (cable option with C9300L Stack Kit)
STACK-T3-50CM STACK-T3-50CM - Cisco STACK-T3-50CM Data stack 50cm cable (default cable with C9300L Stack Kit)
C9300L-STACK-KIT Cisco C9300L-STACK-KIT Stack kit for C9300L SKUs only: Two data stack adapters and one data stack cable
STACK-T1-3M STACK-T1-3M - Cisco STACK-T1-3M Data stack 3m (cable option with C9300 SKUs)
STACK-T1-1M STACK-T1-1M - Cisco STACK-T1-1M Data stack 1m (cable option with C9300 SKUs)
STACK-T1-50CM STACK-T1-50CM - Cisco STACK-T1-50CM Data stack 50 cm (cable option with C9300 SKUs)
SSD-120G SSD-120G - Cisco SSD-120G= Cisco pluggable USB3.0 SSD storage, spare
SSD-120G SSD-120G - Cisco SSD-120G Cisco pluggable USB3.0 SSD storage
C9300-NM-4M C9300-NM-4M - Cisco Network Module C9300-NM-4M= Catalyst 9300 4 x mGig Network Module, spare
C9300-NM-4M C9300-NM-4M - Cisco Network Module C9300-NM-4M Catalyst 9300 4 x mGig Network Module
C9300-NM-2Y C9300-NM-2Y - Cisco Network Module C9300-NM-2Y= Catalyst 9300 2 x 25G Network Module, spare
C9300-NM-2Y C9300-NM-2Y - Cisco Network Module C9300-NM-2Y Catalyst 9300 2 x 25G Network Module
C9300-NM-2Q C9300-NM-2Q - Cisco Network Module C9300-NM-2Q= Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module, spare
C9300-NM-2Q C9300-NM-2Q - Cisco Network Module C9300-NM-2Q Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module
C9300-NM-8X C9300-NM-8X - Cisco Stack Network Module C9300-NM-8X= Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, spare
C9300-NM-8X C9300-NM-8X - Cisco Network Module C9300-NM-8X Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module
C9300-NM-4G C9300-NM-4G - Cisco Network Module C9300-NM-4G= Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module, spare
C9300-NM-4G C9300-NM-4G - Cisco Network Module C9300-NM-4G Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module

Thiết bị mạng Cisco giao hàng tận nơi các quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn): Quận 1, Quận 2, quận 3, quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Thủ Đức, Quận Tân Phú, Quận Gò vấp, Quận Tân Bình, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Tân, Quận Phú Nhuận, Huyện Bình Chánh, Huyện Cần giờ, Huyện Nhà Bè, Huyện Củ chi, Huyện Hóc Môn.

Cisco C9300-48UXM-E

Cisco C9300-48UXM-E

Cisco C9300-48U-E

Cisco C9300-48U-E

Cisco C9300-48S-E

Cisco C9300-48S-E

Cisco C9300-48P-E

Cisco C9300-48P-E

Cisco C9300-48T-E

Cisco C9300-48T-E

Cisco C9300-24S-E

Cisco C9300-24S-E

Cisco C9300-24P-E

Cisco C9300-24P-E

Cisco C9300-24T-E

Cisco C9300-24T-E

Cisco C9300-48U-A

Cisco C9300-48U-A

Cisco C9300-48S-A

Cisco C9300-48S-A

Cisco C9300-48P-A

Cisco C9300-48P-A

C9300-48T-A

C9300-48T-A

Cisco C9300-24S-A

Cisco C9300-24S-A

Cisco C9300-24P-A

Cisco C9300-24P-A

Cisco C9300-24T-A

Cisco C9300-24T-A

Cisco C9300L-48PF-4X-E

Cisco C9300L-48PF-4X-E

Cisco C9300L-48PF-4G-E

Cisco C9300L-48PF-4G-E

Cisco C9300L-48P-4X-E

Cisco C9300L-48P-4X-E

Cisco C9300L-48T-4G-E

Cisco C9300L-48T-4G-E

Cisco C9300L-48T-4X-E

Cisco C9300L-48T-4X-E

Cisco C9300L-24P-4X-E

Cisco C9300L-24P-4X-E

Cisco C9300L-24P-4G-E

Cisco C9300L-24P-4G-E

Cisco C9300L-24T-4X-E

Cisco C9300L-24T-4X-E

C9300L-24T-4G-E

C9300L-24T-4G-E

Thông tin liên hệ
Hồ Chí Minh: 028.62959919
Máy bàn Hà Nội: 024.22255666
Số di động tư vấn: 0983 111 050
Email: info@thietbimangcisco.vn
Cam kết của Hợp Nhất Group