108/1/6 Biệt Thự Làng Hoa, đường số 10, Gò Vấp, HCMC. 0983 111 050

Cisco Modules & Cards chính hãng Cisco

Những module mạng thoại và card giao diện cung cấp phương tiện cho việc tích hợp cả thoại và dữ liệu trong một mạng duy nhất cho phép người dùng tận dụng lợi thế của dịch vụ, chẳng hạn như điện thoại IP cho doanh nghiệp hoặc Voice over IP cho các nhà cung cấp dịch vụ, mà không bị mất chất lượng âm thanh. Cisco IOS® Phần mềm cũng tích hợp sẵn trong chất lượng dịch vụ (QoS) tính năng cùng với đóng gói dựa trên tiêu chuẩn (FRF.11 và FRF.12) và phân mảnh, cung cấp trực tiếp vận tải hiệu quả của thoại và fax qua IP, Frame Relay, và mạng lưới ATM.
Cisco SM-X-4X1G-1X10G

Cisco SM-X-4X1G-1X10G

Cisco NIM-2GE-CU-SFP

Cisco NIM-2GE-CU-SFP

Cisco NIM-1GE-CU-SFP

Cisco NIM-1GE-CU-SFP

Cisco NIM-1MFT-T1/E1

Cisco NIM-1MFT-T1/E1

Cisco NIM-4E/M

Cisco NIM-4E/M

Cisco NIM-2CE1T1-PRI

Cisco NIM-2CE1T1-PRI

Trang (1/1)  1  
Thông tin liên hệ
Hồ Chí Minh: 028.62959919
Máy bàn Hà Nội: 024.22255666
Số di động tư vấn: 0983 111 050
Email: info@thietbimangcisco.vn
Cam kết của Hợp Nhất Group