108/1/6 Biệt Thự Làng Hoa, đường số 10, Gò Vấp, HCMC. 0983 111 050

Mô tả chi tiết các cổng kết nối mặt trước của Switch Cisco Catalyst 2960

Bảng so sánh và mô tả chi tiết các cổng kết nối mặt trước của các mã thiết bị trong dòng sản phẩm 2960 Catalyst của Cisco. Tổng hợp các sản phẩm đang bán chạy nhất trên thị trường

Bảng mô tả chi tiết các cổng kết nối mặt trước của dòng Switch Cisco Catalyst 2960 24 và 48 cổng. Bài viết tập trung mô tả và đi sâu vào các dòng sản phẩm Catalyst 2960-24-S, 2960-Plus 24TC-S, 2960-24TC-S, 2960-Plus 48TC-S, 2960-48TC-S, and 2960-48TT-S Switches

Catalyst 2960-Plus 24PC-L, 2960-24PC-L, 2960-Plus 24PC-S, 2960-24PC-S, 2960-Plus 24LC-L, 2960-Plus 24LC-S, 2960-24LC-S, 2960-Plus 24TC-L, 2960-24TC-L, 2960-Plus 48TC-L, 2960-48TC-L, 2960-24LT-L, 2960-24TT-L, 2960-48TT-L, 2960-Plus 48PST-L, 2960-48PST-L, 2960-Plus 48PST-S, and 2960-48PST-S Switches.

Catalyst 2960G-24TC-L and Catalyst 2960G-48TC-L Switches.

Giới thiệu tính năng và đặc điểm chi tiết của các model dòng Catalyst 2960

Dòng Catalyst 2960 24 và 48 các mãS, Plus TC-S,TC-S,TT-S Switches

Các cổng 10/100 trên công tắc Catalyst 2960-24-S được đánh số như sau: Thành viên đầu tiên của cặp (cổng 1) nằm phía trên thành viên thứ hai (cổng 2), cổng 3 ở trên cổng 4, v.v. Xem hình 1-1 .

các cổng kết nối mặt trước của dòng switch 2960 cisco

Hình 1-1 Bảng chuyển đổi Catalyst 2960-24-S Mặt trước

(1) Cổng mạng tốc độ 10/100

Các cổng 10/100 trên thiết bị chuyển mạch Catalyst 2960-Plus 24TC-S, 2960-24TC-S, 2960-Plus 48TC-S và 2960-48TC-S được đánh số theo cách tương tự như công tắc Catalyst 2960-24-S . Các thiết bị chuyển mạch này có các cổng hai mục đích, tức là, 10/100/1000 cổng 1 và 2 có thể sử dụng mô-đun SFP hoặc đầu nối RJ-45 cho cổng đó, nhưng không phải cả hai cùng một lúc. Sử dụng phần mềm để đặt loại trình kết nối cho các cổng này. Để biết thêm thông tin về cổng hai mục đích, hãy xem phần “Cổng mục đích kép” . Xem Hình 1-2 và Hình 1-3 .

Hình 1-1 Bảng chuyển đổi Catalyst 2960-24-S Mặt trước

Hình 1-2 Bảng điều khiển phía trước 2960-S và 2960-24TC-S của Catalyst 2960-Plus

(1) Cổng mạng tốc độ 10/100 cổng

(2) Cổng hai mục đích (mạng 10/100/1000 và PoE)

cổng kết nối switch 2960 cisco

Hình 1-3 Catalyst 2960-Plus 48TC-S và Bảng điều khiển phía trước 2960-48TC-S

(1)Cổng mạng tốc độ 10/100 cổng

(2)Cổng hai mục đích (mạng 10/100/1000 và PoE)

Các cổng 10/100 trên công tắc Catalyst 2960-48TT-S được đánh số như sau: Thành viên đầu tiên của cặp (cổng 1) nằm phía trên thành viên thứ hai (cổng 2), cổng 3 ở trên cổng 4, v.v. Công tắc này có hai cổng uplink 10/100/1000, đánh số 1 và 2. Hình 1-4 .

cổng kết nối switch 2960 cisco

Hình 1-4 Catalyst 2960-48TT-S chuyển đổi bảng điều khiển phía trước

(1)Cổng mạng tốc độ 10/100 cổng

(2)Cổng mạng 10/100/1000

Hướng dẫn sử dụng thiết bị chuyển mạch Cisco 2960 Catalyst

Catalyst 2960 24 và 48 các mã còn lại

Các cổng 10/100 trên các công tắc được phân thành từng cặp. Thành viên đầu tiên của cặp (cổng 1) nằm phía trên thành viên thứ hai (cổng 2), cổng 3 ở trên cổng 4, v.v.

Các cổng 10/100 cố định trên thiết bị chuyển mạch Catalyst 2960-24PC-L và 2960-24PC-S là các cổng PoE. Xem hình 1-5 và hình 1-6 .

Các cổng 1 đến 8 trên công tắc Catalyst 2960-24LC-S là các cổng PoE. Xem hình 1-7 .

các cổng của thiết bị chuyển mạch cisco 2960

Hình 1-5 Bảng điều khiển mặt trước 29PC-L và 2960-24PC-L của Catalyst 2960-Plus

(1) 10/100 cổng PoE

(2)Cổng hai mục đích

các cổng của thiết bị chuyển mạch cisco 2960

Hình 1-6 Bảng điều khiển mặt trước 29PC-S và 2960-24PC-S của Catalyst 2960-Plus

(1)10/100 cổng PoE

(2)Cổng hai mục đích

các cổng của thiết bị chuyển mạch cisco 2960

Hình 1-7 Bộ chuyển đổi mặt trước 2960-Plus 24LC-L và 2960-24LC-S

(1) 10/100 cổng PoE

(3) Cổng hai mục đích

(2)10/100 cổng

Thiết bị chuyển mạch Catalyst 2960-24TC-L và Catalyst 2960-48TC-L có cổng hai mục đích, có nghĩa là, 10/100/1000 cổng 1 và 2 có thể sử dụng mô-đun SFP hoặc đầu nối RJ-45 cho cổng đó, nhưng không phải cả hai. Sử dụng phần mềm để đặt loại trình kết nối cho các cổng này. Để biết thêm thông tin về cổng hai mục đích, hãy xem phần “Cổng mục đích kép” . Xem Hình 1-8 và Hình 1-9 .

các cổng của thiết bị chuyển mạch cisco 2960

Hình 1-8 Bảng điều khiển mặt trước chuyển mạch Catalyst 2960-Plus 24TC-L và 2960-24TC-L

(1)10/100 cổng

(2)Cổng hai mục đích

các cổng của thiết bị chuyển mạch cisco 2960

Hình 1-9 Bảng điều khiển mặt trước chuyển đổi Catalyst 2960-Plus 48TC-L và 2960-48TC-L

(1)10/100 cổng

(2)Cổng hai mục đích

Thiết bị chuyển mạch Catalyst 2960-24LT-L, Catalyst 2960-24TT-L và Catalyst 2960-48TT-L có hai cổng uplink 10/100/1000, được đánh số 1 và 2. Cổng 1 đến 8 trên Catalyst 2960-24LT-L switch là các cổng PoE. Xem Hình 1-10 , Hình 1-11 và Hình 1-12 .

các cổng của thiết bị chuyển mạch cisco 2960

Hình 1-10 Catalyst 2960-24LT-L chuyển đổi bảng điều khiển phía trước

(1) 10/100 cổng PoE

(3) 10/100/1000 cổng uplink

(2)10/100 cổng

các cổng của thiết bị chuyển mạch cisco 2960

Hình 1-11 Catalyst 2960-24TT-L Chuyển bảng điều khiển phía trước

(1)10/100 cổng

(2)10/100/1000 cổng uplink

các cổng của thiết bị chuyển mạch cisco 2960

Hình 1-12 Catalyst 2960-48TT-L Chuyển bảng điều khiển phía trước

(1)10/100 cổng

(2)10/100/1000 cổng uplink

Thiết bị chuyển mạch Catalyst 2960-48PST-L và 2960-48PST-S có hai khe cắm mô-đun SFP (số 1 và 2) và hai cổng uplink 10/100/1000 (số 3 và 4). Các cổng 1 đến 48 trên switch là các cổng PoE. Xem Hình 1-13 và Hình 1-14 .

các cổng của thiết bị chuyển mạch cisco 2960

Hình 1-13 Bảng điều khiển mặt trước chuyển đổi Catalyst 2960-Plus 48PST-L và 2960-48PST-L

(1)10/100 cổng PoE

(3) Khe cắm mô-đun SFP

(2)10/100/1000 cổng uplink

các cổng của thiết bị chuyển mạch cisco 2960

Hình 1-14 Catalyst 2960-Plus 48PST-S và 2960-48PST-S chuyển đổi bảng điều khiển phía trước

(1) 10/100 cổng PoE

(3) Khe cắm mô-đun SFP

(2) 10/100/1000 cổng uplink

Thiết bị chuyển mạch Catalyst 2960G-24TC-L và Catalyst 2960G-48TC-L

Các cổng 10/100/1000 trên thiết bị chuyển mạch Catalyst 2960G-24TC-L và Catalyst 2960G-48TC-L được phân thành từng cặp. Thành viên đầu tiên của cặp (cổng 1) nằm phía trên thành viên thứ hai (cổng 2), cổng 3 ở trên cổng 4, v.v. Các khe cắm mô-đun SFP là numbemàu đỏ từ 21 đến 24 trên công tắc Catalyst 2960G-24TC-L và 45 đến 48 trên công tắc Catalyst 2960G-48TC-L. Xem Hình 1-15 và Hình 1-16 .

Thiết bị chuyển mạch Catalyst 2960G-24TC-L và Catalyst 2960G-48TC-L có cổng hai mục đích, có nghĩa là các cổng 21 đến 24 hoặc 45 đến 48 có thể sử dụng mô-đun SFP hoặc đầu nối RJ-45 cho cổng đó, nhưng không phải cả hai. Sử dụng phần mềm để đặt loại trình kết nối cho các cổng này. Để biết thêm thông tin về cổng hai mục đích, hãy xem phần “Cổng mục đích kép” .

các cổng của thiết bị chuyển mạch cisco 2960

Hình 1-15 Catalyst 2960G-24TC-L chuyển đổi bảng điều khiển phía trước

(1) 10/100/1000 cổng

(2) Cổng hai mục đích

các cổng của thiết bị chuyển mạch cisco 2960

Hình 1-16 Catalyst 2960G-48TC-L chuyển đổi bảng điều khiển phía trước

(1)10/100/1000 cổng

(2) Cổng hai mục đích

Trên đây là bài giới thiệu các cổng kết nối mặt trước của dòng Switch cisco 2960 của hãng, để tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết hơn về từng model thiết bị. Khách hàng có thể truy cập vào website cisco.com để tham khảo, bài viết được thietbimangcisco.vn biên tập độc quyền, khi coppy hãy trích dẫn nguồn. Xin cảm ơn!
Các tin khác
Phân phối Cisco chính hãng tại Việt Nam
Thông tin liên hệ
Hồ Chí Minh: 028.62959919
Máy bàn Hà Nội: 024.22255666
Số di động tư vấn: 0983 111 050
Email: info@thietbimangcisco.vn
05 Cam kết của Hợp Nhất Group
dạy học tennis