108/1/6 Biệt Thự Làng Hoa, đường số 10, Gò Vấp, HCMC. 0983 111 050

Phân phối Cáp mạng Cat5e U/FTP, Cat6 UTP, Cat6A chính hãng, uy tín giá cực TốT

Dây cáp mạng Cat5e, Cat6 UTP/FTP Commscope AMP, Legrand, Vinacap, Alantek, LS chính hãng 100%

Cáp mạng Cat5e U/FTP, cáp mạng Cat6 UTP, Cat6A Commscope AMP, Alantek, Belden, Legrand, Vinacap, lS Vina

Cáp mạng Cat5e, Cat6 UTP, Cat6A UTP Commscope AMP, Alantek, Belden, Legrand, Vinacap, lS Vina

Dây điện thoại 2x2x0.5 sino, Vinacap

Cáp đồng trục RG6, RG11, 5C-FB Alantek, LS, Belden

Patch panel cat5 24 ports, 48 ports Commscope, Legrand, Belden

Mặt Wallplate 1 cổng, 2 cổng Commscope, Legrand, Sino, Belden

Nhân mạng cat5e, cat6 Commscope, Legrand, Belden

Dây nhảy cat5 Cat6 1.5m, 2.1m, 3m Commscope, LS, Legrand

Hạt mạng cat5e, cat6 Commscope, LS

Kìm mạng cat5e, Cat6 Commscope, Tool nhấn mạng

Bảng báo giá bán lẻ cáp mạng Cat5e U/FTP, cáp mạng Cat6 UTP, Cat6A Commscope AMP, Alantek, Belden, Legrand, Vinacap, lS Vina

Danh sách sản phẩm phụ kiện mạng Giá bán online
( chưa VAT)
Cáp mạng Cat5e
Cáp mạng Cat5e UTP Commscope AMP cuộn 305m Commscope P/N: 6-219590-2 1,681,818
Cáp mạng Cat5e FTP Commscope AMP cuộn 305m Commscope P/N: 219413-2 2,363,636
Cáp mạng cat5e UTP Vinacap cuộn 305m Vinacap/VN 1,590,909
Cáp mạng cat5e UTP alantek cuộn 305m Alantek/china 301-10008E-00GY/03GY 1,727,273
Cáp mạng Alantek cat5e FTP cuộn 305m Alantek/china 301-10F08E-03GY 2,454,545
Cáp mạng Cat5E Legrand cuộn 305m Legrand P/N: 032751 1,700,000
Cáp mạng Cat5E Belden cuộn 305m Belden P/N: YJ551 2,190,000
Cáp mạng Cat5E LS Vina cuộn 305m LS 1,590,909
Cáp mạng Cat6
Cáp mạng Cat6A Commscope AMP cuộn 305m Commscope P/N: 1859218-2
Cáp mạng Cat6 UTP Commscope AMP cuộn 305m Commscope P/N: 4-1427254-6 2,227,273
Cáp mạng Commscope Netconnect Category 6A cuộn 305m Commscope P/N: 884024508/10 3,800,000
Cáp mạng Alantek Cat6 UTP 4-pair, Grey/Blue cuộn 305m Alantek/china 301-6008LG-03GY/BU 2,409,091
Cáp mạng Alantek Cat6 FTP 4-pair cuộn 305m Alantek/china 301-60F8LG-03GY/60FULG-03GY 3,227,273
Cáp mạng cat6 UTP vinacap cuộn 305m Vinacap 2,318,182
Cáp mạng cat6 UTP Legrand cuộn 305m Legrand P/N: 032755 2,600,000
Cáp mạng cat6 UTP Belden cuộn 305m belden P/N: 7814A 2,600,000
Cáp mạng cat6 UTP LS cuộn 305m LS 2,350,000
Dây cáp điện thoại
Dây điện thoại 2x2x0.5 sino cuộn 200m Sino 590,909
Dây điện thoại 2x2x0.5 vinacap cuộn 200m Vinacap 590,909
Cáp đồng trục
Cáp đồng trục RG6 không dầu alantek cuộn 305m Alantek/china P/N:301-RG0600-SSBK-1223 1,350,000
Cáp đồng trục RG6 có dầu alantek cuộn 305m Alantek/china P/N:301-RG060F-SSBK-1223 1,450,000
Cáp đồng trục RG11 không dầu alantek cuộn 305m Alantek/china P/N:301-RG1100-SSBK-2223 2,450,000
Cáp đồng trục RG11 có dầu alantek cuộn 305m Alantek/china P/N: 301-RG110F-SSBK-2223 2,550,000
Cáp đồng trục 5C-FB Đồng dầu cuộn 200m Sino 650,000
Cáp đồng trục 5C-FB hợp Kim cuộn 200m Sino 545,455
Cáp đồng trục RG6 LS/ Korea cuộn 300m LS/ Korea P/N:RG(6) BK 1,350,000
Cáp đồng trục RG11 LS/Korea cuộn 300m LS/ Korea P/N:RG(11) BK 3,150,000
Cáp đồng trục RG6 Belden cuộn 305m Belden P/N: 9116S 2,220,000
Cáp đồng trục RG11 Belden cuộn 305m Belden P/N: Y62066 3,270,000
Thanh đấu nối patch panel cat5E
Patch panel cat5 24p Commscope Commscope P/N: 760237040 + 9-1375191-2 1,900,000
Patch panel cat5 48p Commscope Commscope P/N: 760237041 + 9-1375191-2 3,600,000
Patch panel cat5 24p LS LS/ Taiwan LS-PP-UC5E-24P 1,350,000
Patch panel cat5 48p LS LS call
Patch panel cat5 24p Legrand Legrand 632790 + 24*632703 1,850,000
Patch panel cat5 48p Legrand Legrand call
Patch panel cat5 24p Belden Belden/Denmark P/N: AX106504-AP+AX101310 2,540,000
Patch panel cat5 48pBelden Belden/Denmark call
Thanh đấu nối patch panel cat6
Patch panel cat6 24p Commscope Commscope P/N: 760237040 + 9-1375055-2 2,550,000
Patch panel cat6 48p Commscope Commscope P/N: 760237041 + 9-1375055-2 4,800,000
Patch panel cat6 24p LS LS/ Taiwan LS-PP-UC6-24P-WM 2,300,000
Patch panel cat6 48p LS LS call
Patch panel cat6 24p Legrand Legrand 632790 + 24*632705 2,800,000
Patch panel cat6 48p Legrand Legrand call
Patch panel cat6 24p Belden Belden/Denmark AX106504-AP+AX101321 3,340,000
Patch panel cat6 48p Belden Belden/Denmark call
Mặt Wall Plate
Mặt 1 cổng Commscope Commscope/ Thailand P/N: 272368-1 25,000
Mặt 2 cổng Commscope Commscope/ Thailand P/N: 272368-2 25,000
Mặt 1 cổng Legrand Legrand P/N: 03410 28,000
Mặt 2 cổng Legrand Legrand P/N: 03411 28,000
Mặt 1 cổng Sino Sino P/N: S181/X 10,000
Mặt 2 cổng Sino Sino P/N: S182/X 10,000
Mặt 1 cổng Belden Belden P/N: AX102660 27,000
Mặt 2 cổng Belden Belden P/N: AX102655 27,000
Nhân mạng cat5E Commscope Commscope/ USA P/N: 1375191-1 65,000
Nhân thoại cat3 Commscope Commscope/ USA P/N: 1375192-1 60,000
Nhân mạng cat6 Commscope Commscope/ USA P/N: 1375055-1 95,000
Nhân mạng cat5E Legrand Legrand P/N:632703 60,000
Nhân mạng cat6 Legrand Legrand P/N: 632705 98,000
Nhân thoại Sino Sino P/N: S30RJ40 45,000
Nhân mạng cat5E Belden Belden/ Danmark P/N: AX101309 80,000
Nhân thoại cat3 Belden Belden
Nhân mạng cat6 Belden Belden/ Danmark P/N: AX101320 105,000
NHân mạng Sino Sino P/N: S30RJ88 60,000
Dây nhảy mạng cat5E
Dây nhảy cat5 1.5m Commscope Commscope P/N: CO155D2-XXF005 60,000
Dây nhảy cat5 2.1m Commscope Commscope P/N: CO155D2-XXF007 70,000
Dây nhảy cat5 3m Commscope Commscope P/N: CO155D2-XXF010 80,000
Dây nhảy cat5 1m LS LS P/N: LS-PC-UC5E-BL-010-VN 45,000
Dây nhảy cat5 2m LS LS P/N: LS-PC-UC5E-BL-020-VN 55,000
Dây nhảy cat5 3m LS LS P/N: LS-PC-UC5E-BL-030-VN 65,000
Dây nhảy cat5 1m Legrand Legrand P/N: 632730 65,000
Dây nhảy cat5 2m Legrand Legrand P/N: 632732 75,000
Dây nhảy cat5 3m Legrand Legrand P/N: 632733 85,000
Dây nhảy mạng cat6
Dây nhảy cat6 1.5m Commscope Commscope P/N: NPC06UVDB-XX005F 85,000
Dây nhảy cat6 2.1m Commscope Commscope P/N: NPC06UVDB-XX007F 90,000
Dây nhảy cat6 3m Commscope Commscope P/N: NPC06UVDB-XX010F 100,000
Dây nhảy cat6 1m LS LS P/N: LS-PC-UC6-BL-010-VN 70,000
Dây nhảy cat6 2m LS LS P/N: LS-PC-UC6-BL-020-VN 80,000
Dây nhảy cat6 3m LS LS P/N: LS-PC-UC6-BL-030-VN 90,000
Dây nhảy cat6 1m Legrand Legrand P/N: 632750 80,000
Dây nhảy cat6 2m Legrand Legrand P/N: 632752 100,000
Dây nhảy cat6 3m Legrand Legrand P/N: 632753 110,000
Kìm mạng, tool mạng Hạt mạng
Hạt mạng cat5E Commscope Commscope/ USA P/N: 6-554720-3 480,000
Hạt mạng cat6 Commscope Commscope/ USA P/N: 6-2111989-3 1,800,000
Hạt mạng cat5E LS hộp LS P/N: LS-MP-UC5E-RJ45 400,000
Hạt mạng cat6 LS hộp LS P/N: LS-MP-UC6-RJ45-TR-A1 1,700,000
Hạt mạng cat5/6 FTP LS hộp LS P/N: LS-MP-SC-RJ45-TR-D1 2,000,000
Kìm mạng cat5E Commscope chiếc Commscope P/N: 2-231652-1 3,500,000
Kìm mạng cat6 Commscope chiếc Commscope
Kìm mạng Cat5E/6 LS chiếc LS/ Taiwan P/N: LS-CT-C5E(6)-SI-1 1,150,000
Tool nhấn nhân mạng Commscope P/N: 1725150-1 3,900,000
Cáp mạng Cat5e UTP Commscope AMP

Cáp mạng Cat5e UTP Commscope AMP

Cáp mạng Cat5e FTP Commscope AMP

Cáp mạng Cat5e FTP Commscope AMP

Cáp mạng cat5e UTP Vinacap

Cáp mạng cat5e UTP Vinacap

Cáp mạng cat5e UTP alantek

Cáp mạng cat5e UTP alantek

Cáp mạng cat5e FTP Alantek

Cáp mạng cat5e FTP Alantek

Cáp mạng cat5e Legrand

Cáp mạng cat5e Legrand

Cáp mạng cat5e Belden

Cáp mạng cat5e Belden

Cáp mạng cat5e LS

Cáp mạng cat5e LS

Cáp mạng Cat6 UTP Commscope AMP

Cáp mạng Cat6 UTP Commscope AMP

Commscope Netconnect Category 6A

Commscope Netconnect Category 6A

Cáp mạng Alantek Cat6  UTP 4-pair

Cáp mạng Alantek Cat6 UTP 4-pair

Cáp mạng Alantek Cat6 FTP 4-pair

Cáp mạng Alantek Cat6 FTP 4-pair

Cáp mạng cat6 UTP vinacap

Cáp mạng cat6 UTP vinacap

Cáp mạng cat6 UTP Legrand

Cáp mạng cat6 UTP Legrand

Cáp mạng cat6 UTP Belden

Cáp mạng cat6 UTP Belden

Cáp mạng cat6 UTP LS

Cáp mạng cat6 UTP LS

Patch panel cat6 24p Commscope

Patch panel cat6 24p Commscope

Patch panel cat5 24p Commscope

Patch panel cat5 24p Commscope

Dây điện thoại 2x2x0.5 sino

Dây điện thoại 2x2x0.5 sino

Dây điện thoại 2x2x0.5 vinacap

Dây điện thoại 2x2x0.5 vinacap

Cáp thoại nhiều đôi

Cáp thoại nhiều đôi

Cáp đồng trục RG6 có dầu alantek

Cáp đồng trục RG6 có dầu alantek

Cáp đồng trục RG6 không dầu alantek

Cáp đồng trục RG6 không dầu alantek

Cáp đồng trục RG11 không dầu alantek

Cáp đồng trục RG11 không dầu alantek

Thông tin liên hệ
Hồ Chí Minh: 028.62959919
Máy bàn Hà Nội: 024.22255666
Số di động tư vấn: 0983 111 050
Email: info@thietbimangcisco.vn
Cam kết của Hợp Nhất Group