0981 558668
  • Sản phẩm Cisco chính hãng giá rẻ
  • Sản phẩm Cisco chính hãng giá rẻ
4.9/ 5

C9200L-24T-4X-A Cisco Catalyst 9200L 24-ports Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24T-4X-E Cisco Catalyst 9200L 24-ports Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-24P-4X-A Cisco Catalyst 9200L 24-ports PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24P-4X-E Cisco Catalyst 9200L 24-ports PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48P-4G-A Cisco Catalyst 9200L48-ports PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48P-4G-E Cisco Catalyst 9200L48-ports PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48T-4G-A Cisco Catalyst 9200L 48-ports Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48T-4G-E Cisco Catalyst 9200L 48-ports Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-24T-4G-A Cisco Catalyst 9200L 24-ports Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24T-4G-E Cisco Catalyst 9200L 24-ports Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-24P-4G-A Cisco Catalyst 9200L 24-ports PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24P-4G-E Cisco Catalyst 9200L 24-ports PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48P-4X-A Cisco Catalyst 9200L 48-ports PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48P-4X-E Cisco Catalyst 9200L 48-ports PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48T-4X-A Cisco Catalyst 9200L 48-ports Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48T-4X-E Cisco Catalyst 9200L 48-ports Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200-NM-4X Cisco Catalyst 9200 4 x 10GE Network Module
C9200-NM-4G Cisco Catalyst 9200 4 x 1GE Network Module
C9200-STACK-KIT=
C9200L-STACK-KIT=

Trang (1/1)  1 
Thông tin liên hệ
Hồ Chí Minh: 028.62959919
Hà Nội: 024.22255666
Đà Nẵng: 0345 666 118
Số di động: 0981 558 668
thegioicisco@gmail.com

Video

0981 558 668

0981558668